Jisca Fotografie, gevestigd in Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jisca Kuijpers
Nijmegen
www.jiscafotografie.nl
info@jiscafotografie.nl

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
Jisca Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jiscafotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jisca Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Jisca Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jisca Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jisca Fotografie tussen zit. Jisca Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Adobe Photoshop > t.b.v. fotobewerking

Adobe Lightroom > t.b.v. fotobewerking

Pixieset > als online beveiligde galerie ter inzage van de foto’s en om foto’s beschikbaar te stellen voor download. Deze galerie is beveiligd d.m.v. een persoonlijk wachtwoord en downloadcode en wordt uitsluitend gegeven aan de afnemer/opdrachtgever van de gemaakte foto’s

Wetransfer > als verzendmedium 

Socialmedia > Facebook, Instagram, google+ en de eigen website www.jiscafotografie.nl welke is ondergebracht bij Hosting 4 Power.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Jisca Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijke verplichting
Personalia > 7 jaar > wettelijke verplichting 
Adres > 7 jaar > valt onder de factuur gegevens, wordt bewaard voor de belasting dienst i.v.m. de wettelijke verplichting
Foto’s > 2 jaar op externe harde schijf en tijdelijk in de online galerie

Foto’s t.b.v. versterking portfolio of sociale media > deze worden alleen geplaatst met wederzijdse toestemming (mondeling/schriftelijk/digitaal) en vallen onder het portretrecht en auteursrecht en kunnen langer worden gebruikt en bewaard ter versterking van het artistieke beeldmateriaal dat nodig is ten behoeve van het uitoefenen en ten kennen geven van mijn vak en expertise als fotograaf.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Jisca Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jisca Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Jisca Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jisca Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het mailadres: info@jiscafotografie.nl

error: Beschermde content